2010 + visjon = 2160!
Jubileumskomiteen
Sak fra formannskapet
Profilmanual
Profilprodukter
Jubileumskomiteen
Jubileumskomiteen har ansvar for gjennomføringen av byjubileet.
Komiteens medlemmer:

Tore Sirnes, rådmann og leder av komitéen

Kåre Særheim, jubileumssjef

Norunn Østråt Koksvik
, ordfører

Kåre Hauge
, varaordfører

Kirsten Vatne
, formannskapssekretær

Per-Harald Nilsson
, kommunaldirektør byutvikling

Gunnar Byrkjedal
, seniorrådgiver

Odd Arne Vagle
, kommunalteknisk sjef

Ingjerd Bratterud
, parksjef

Erland Bræin
, kultursjef

Marianne Jørgensen
, kommunikasjonssjef

Takk til våre Sandnes2160-
samarbeidspartnere:

stvg logo
destino logo