2010 + visjon = 2160!
Jubileumskomiteen
Sak fra formannskapet
Profilmanual
Profilprodukter
2010 + visjon = 2160!
150 år er ingen alder
Sandnes er en ung by med en kort historie. I 2010 fyller Sandnes 150 år. Sammenliknet med byer flest er vi den reneste tenåringen, som har størsteparten av livet foran seg.

Dette skal dominere jubileet. I stedet for kun å se tilbake, velger vi nemlig også å se fremover. Hele 150 år framover. Med rot i historien skal vi lage et byjubileum som styrker vår profil og identitet.

Derfor har vi valgt et modig regnestykke: 2010 + 150. Svaret blir 2160.
Og navnet på jubileet vårt er Sandnes2160.

Ja, vi våger å være annerledes!


2160 – i tråd med visjonen
”Sandnes – i sentrum for framtiden” er visjonen vår. I Sandnes ser vi framover med glød og optimisme.

Vi er unge. Vi har langsiktige planer. Vi søker nye løsninger. Vi legger til rette for en bærekraftig utvikling. Vi er det geografiske midtpunktet i en dynamisk region. Vi er regionens vekstområde nummer én.

Sandnes2160 og visjonen spiller på lag med hverandre og forsterker hverandre. Sånn sett kan vi omformulere regnestykket vårt: 2010 + visjon=2160!


Romslig, sunn – og veldig modig
Sandnes kommune sine tre kjerneverdier er romslig, sunn og modig. Disse verdiene skal vi ta med oss inn i jubileumsfeiringen.

Å være sunn – hva innebærer det for en by? Jo, vi skal hele tiden ha fokus på bærekraft, helse, miljø og trivsel. Vi skal foreta valg i dag som gjør oss og omgivelsene rundt oss sunnere i morgen.

Å være romslig betyr vi skal arbeide for mangfold, vise toleranse og være sjenerøse. Hos oss er takhøyden stor – og i framtiden skal vi være enda mer inkluderende.

Å være modig vil blant annet si å våge å tenke nytt og annerledes. Det har vi gjort når vi kaller jubileet vårt for Sandnes2160.


En rød tråd inn i framtiden
Jubileet vårt omfatter et tidsrom på 300 år – fra byens fødsel i 1860 via nåtiden og fram til 2160.

Historien vår er kort, men spennende og innholdsrik. La oss bruke jubileet til å vise hvor blikket alltid har vært rettet. Mot framtiden. Dette er den røde tråden som binder gårsdagen og morgendagen sammen.

La oss løfte fram pionerene våre, de nytenkende, de mange som ville, som våget – og som fikk det til. La oss være pionerer selv også!


Hva betyr kulen i logoen?
I logoen for Sandnes 2160 er nullen erstattet av et fargerikt kulesymbol. Dette symbolet har flere betydninger.

Symbolet er jordkloden. Sandnes ser på seg selv i globalt perspektiv – vi tenker bærekraft, miljø, integrasjon; vi tror på det sunne, det grønne.

Symbolet er krystallkulen. Vi bruker jubileet til å se inn i framtiden, forestille os hva vi tror vil skje og hva vi ønsker skal skje.

Symbolet er klinkekulen, det lekne, det barnslige. Vi er barnas by. Og nettopp barna symboliserer framtiden vår – de er morgendagens voksne og skal føre Sandnes videre inn i framtiden.

Takk til våre Sandnes2160-
samarbeidspartnere:

stvg logo
destino logo