2010 + visjon = 2160!
Jubileumskomiteen
Sak fra formannskapet
Profilmanual
Profilprodukter
Velkommen til byjubileum
Sandnes fyller 150 år i 2010.
Fortid, nåtid og ikke minst framtid kommer til å prege byjubileet: Sandnes2160. Det hele braker løs på bursdagen onsdag 14. april og festen vil vare et halvt år. Sandnes inviterer til små og store opplevelser
- hele det halve året

Takk til våre Sandnes2160-
samarbeidspartnere:

stvg logo
destino logo