Ladestedet Sandnes
Årstall i Sandneshistorien
Sandnesgauken
Sandnes-sangen
Glimt fra historien
Ladestedet Sandnes
Loven som ga Sandnes bystatus (rettigheter som ladested) ble undertegnet i Stockholm av Kong Carl XV den 14. april 1860.

Byens utvikling frem til denne datoen kan grovt sett deles i to epoker.

Den første epoken begynner i 1650-årene og varer i omtrent 125 år.
Da har de første strandsitterne slått seg ned inderst i Gandsfjorden. Her lever de som fiskere, dagarbeidere og fløttmenn (fogden og presten bodde på Hanasiden).
En folketelling fra 1737 viser at det på strandstedet bodde 90 mennesker i 22 hus.

Den andre epoken starter da byen får sitt første teglverk i 1784. Leiren, sammen med Jærens voksende jordbruk og år med rikt vårsildfiske, var grunnlaget for den utviklingen som i 1860 førte Sandnes inn i rekken av landets byer.


Tekst: Jan Steinar Sømme

Takk til våre Sandnes2160-
samarbeidspartnere:

stvg logo
destino logo