Ladestedet Sandnes
Årstall i Sandneshistorien
Sandnesgauken
Sandnes-sangen
Glimt fra historien
Sandnes-sangen
sandnessangenGjemt ligger byen lunt mellom bakker,
innerst ved Gannsfjordens leirede strand;
er den enn liten, så er den dog vakker
:,:porten til Jærens forjettede land.:,:

Minner den har ei stolt og store,
nylig den våknet og meldte seg med;
smått og beskjedent den tar kun til orde,
:,:kappes den vil kun i arbeidets fred.:,:

Reiser seg ”tårne”, frukter av fliden,
gror mellom bakkene nøysomhets frø,
skal nok vår Sandnes kunne med tiden
:,:by mange tusener arbeid og brød.:,:


Arbeiderskare, du er vår tanke,
svik ei ditt kall her i arbeidets by,
du ifra ”verket”, maskinen, bak skranke,
:,:du er den mann som gir stedet dets ry.:,:

Freidig i sinnet, hånden på verket,
ferdig til alt som er edelt og sant,
fly i fra alt som bær lavhetens merke,
:,:ærlig og tro mot alt godt som du fant.:,:

Da skal vår by mellom gressklædde bakker,
hegnet og lunet på leirbundet strand
vokse seg fremad, bli stor – og så vakker,
:,:blive til ære for folk og for land!:,:


Tekst: L. O. Nygård
Melodi: Thorvald Oftedal


Takk til våre Sandnes2160-
samarbeidspartnere:

stvg logo
destino logo