Ladestedet Sandnes
Årstall i Sandneshistorien
Sandnesgauken
Sandnes-sangen
Glimt fra historien
Det rives i byen og på havnen
Vågen brygge
Handlesenteret, hvor?
Skipper i husarrest
Storånå - Gandeelven
Gapestokk på Hana
"Klysa og skjeivklink"
Havnen fra 1818 til idag
Apropos Bjørnsons roman ”Det flager i byen og på havnen”.

En dag tidlig i oktober hadde jeg en solskinnstur i min gamle by. Jeg registrerte en voldsom aktivitet over alt, men tre steder har jeg lyst å knytte noen kommentarer til:

I byen er Fellesbakeriet på hjørnet av Oalsgata og Storgata blitt historie. Bygningen ble revet i august og ”hullet” skal fylles med et nytt forretnings- og leilighetsbygg som skal kalles Sandnesporten.

sandnesporten10 500
"Fellesbakeriet" har måttet vike plassen for grunnarbeid til "Sandnesporten". Bilde ble tatt 3/10-07.

oalsgt321 1
"Fellesbakeriet" er det lyse bygget til høyre.
Bilde ble tatt 18/1-2005
felleskj lager13-1 250
Felleskjøpets lager var nesten vekke da
bilde ble tatt 15/10-07.
Fellesbakeriet ble bygd i 1921 og var felles bakeri for Høyland, Stangeland og Malmin forbruksforeninger.

I 1967 flyttet virksomheten inn i nytt bygg på Brueland (v/ Mega). Navnet ble endret til Gomannbakeriet a/s i 1982. I september 2000 ble virksomheten igjen flyttet, denne gangen til et nytt moderne bakeri på Figgjo. Etter at bakeriet flyttet ut ble det gamle bygget brukt til postkontor og senere til butikk.

I Vågen er den gamle gule murbygningen som lå rett over gaten for Kulturhuset nylig også forsvunnet.
Den hadde en fortid både som potteri og hermetikkfabrikk siden den ble bygd 1904. Fra 1925, også som mølle, lager, kontor og bolig.

På havnen er Felleskjøpets store lager i Strandgata blitt til en haug med betong og armeringsjern. Her skal det komme ny politistasjon.

På tomten lå en gang byenes flotteste hus, bygd i 1860 av handelsmannen Sven Mauritzen. I 1867 solgte han huset til Mauritz Kartevold (se Mauritz Kartevolds plass) som var tremenningen hans. Her drev Kartevold både urmakerforretning, bakeri og landhandel. Senere hadde Sandnes Forbruksforening en filial i huset.

På denne tomten lå også ”Klemmå” som var et sjøhus som lå inneklemt mellom to andre sjøhus.Tekst: Jan Steinar Sømme
Foto: Gaute Sigmundsen

Takk til våre Sandnes2160-
samarbeidspartnere:

stvg logo
destino logo